Over Ons

 

International Safety Research Nederland BV is een multidisciplinair adviesbureau gericht op veiligheidsvraagstukken
 

 

International Safety Research Nederland is een kleinschalig multidisciplinair adviesbureau dat is opgericht door Laurens van der Sluys Veer en Pepijn van den Broek. Beiden zijn zeer ervaren organisatieadviseurs binnen het veiligheidsdomein. Na verschillende jaren gewerkt te hebben bij Capgemini Consulting zijn zij ISR Nederland gestart. ISR Nederland helpt organisaties de benodigde kennis en instrumenten te ontwikkelen en implementeren om op effectieve wijze om te gaan met kleine en grootschalige veiligheidsvraagstukken. Wij adviseren organisaties vooral bij vragen over risicomanagement, safety & (CBRN) security management, crisismanagement en business continuity management.
 
Het team van ISR Nederland bestaat, naast Laurens en Pepijn, uit een flexibele schil van ongeveer 10 associates die specifieke kennis en vaardigheden toevoegen aan ons bureauprofiel.

De adviseurs van ISR Nederland zijn vooral actief is binnen de sectoren openbare orde en veiligheid, (publieke) gezondheidszorg, waterbeheer, drinkwatervoorziening, energie en chemie. We werken voor verschillende typen organisaties zoals ministeries, agentschappen/ZBO's, inspecties, veiligheidsregio’s, GGD'en en GHOR organisaties, onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, kinderopvang, drinkwaterbedrijven en nucleaire installaties.