Alle activiteiten in de nucleaire sector zijn zeer veiligheidskritisch. Een ongeluk, incident of crisis kunnen vergaande gevolgen hebben voor mens en milieu. De sector moet daarom structureel zijn voorbereid op een verscheidenheid aan gevaren.
 

 

Ongevallen met kerncentrales, transportongevallen met nucleair materiaal en ongevallen bij installaties voor uraniumverrijking vergen specifieke besturings- en bestrijdingsplannen en een gecoördineerde en effectieve responsorganisatie. Maar ook security management is een aandachtspunt voor bedrijven die werken met radioactieve agentia.

ISR is een van de weinige adviesbureaus in Nederland die diverse nationale en lokale organisaties ondersteunt bij de voorbereiding op stralingsincidenten en crises. Wij doen dit onder andere voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling (ANVS). ISR heeft ruime ervaring bij het opstellen, toetsen en toepassen van internationale (IAEA) veiligheidsstandaarden en (milieu) richtlijnen en ondersteunt u bij de implementatie en verbetering daarvan. Daarnaast ontwikkelt en voert ISR Nederland specifieke opleidings-, trainings-, oefentrajecten uit gericht op nucleaire incidentbestrijding voor zowel nationale expertteams als regionale crisisorganisaties. ISR voert al jaren crisisoefeningen uit gericht op nucleaire of radiologische crises en
 heeft o.a. de scenario’s en oefenopzet voor diverse (inter)nationale nucleaire crisisoefeningen ontwikkeld zoals voor Cobalt, Indian Summer, @tomic en Shining Spring maar ook voor de 4 jaarlijkse Nationale Nucleaire Oefening (NNO). 
 

CBRN security
Het gevaar van verwerving en toepassing van radioactief materiaal door kwaadwillenden is een dreiging waarmee organisatie heden ten dage rekening dienen te houden. ISR helpt diverse organisaties bij het verbeteren van hun beveiligingsaanpak. De mede door ons ontwikkelde systematiek voor CBRN secuity van de NCTV kan daarbij een goed uitgangspunt zijn.

In toenemende mate voelen nucleaire installaties ook de druk van de cyberaanvallen. ISR Nederland is, samen met partners, actief op dit onderwerp en adviseert overheid en sector bij het uitwerken van security richtlijnen, een security management aanpak en crisismanagement aanpak om te allen tijde om te kunnen gaan met deze dreigingen. Hierbij wordt een integrale benadering geadviseerd die voortborduurt en versterkend werkt op het bestaande weerstandsvermogen.

Nucleaire incidenten hebben daarnaast een grote impact op de belevingswereld van de burger die niet altijd samenloopt met de wetenschappelijke bewijsvoering. Echter, ‘perceptie is realiteit’. Zorgvuldige risico- en crisiscommunicatie zijn essentieel om de burger te informeren. Zij moeten informatie ontvangen waarmee zij een realistisch beeld kunnen vormen van de situatie, de potentiële risico’s en de beschermende maatregelen die worden genomen. Er zijn verschillende manieren om deze informatie beschikbaar te stellen aan verschillende doelgroepen. Onze adviseurs en associates kunnen uw organisatie ondersteunen bij de ontwikkeling en uitrol van een crisiscommunicatiestrategie nucleaire incidenten.