Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Een robuuste en weerbare sector is daarom van essentieel belang. Door onze security- en crisismanagement oplossingen is uw organisatie beter voorbereid.

Het Nederlandse drinkwater behoort tot het beste en veiligste drinkwater van de wereld. Ook de leveringszekerheid staat op een zeer hoog niveau. Maar daarmee wordt veilig en voldoende drinkwater ook als een vanzelfsprekendheid beschouwd. Klein startende incidenten binnen de drinkwatersector kunnen uiteindelijk grote effecten hebben op de maatschappij. Maar ook op u als drinkwaterbedrijf (o.a. op uw bedrijfsimago) en richting een steeds breder wordende (industriële) klantengroep. Neem daarbij dat de afnemers en consumenten zijn verleerd om om te gaan met een verminderde beschikbaarheid van water en u begrijpt dat effectief crisismanagement en business continuity management daarom een must is. 
 
Adviseurs van ISR brengen, samen met uw experts, de kwetsbaarheden en knelpunten in uw organisatie in kaart en draagt met praktisch advies bij aan een kwalitatief hoogwaardig en efficiënte crisisorganisatie. Wij helpen u crisismanagementplannen en business continuity plannen te ontwikkelen en kunnen een op maat gesneden opleidings-, trainings- en oefeningstraject aanbieden. Wij ondersteunen uw medewerkers in het eigen maken van de plannen en procedures in zowel theoretische als praktische onderdelen. Door onze brede ervaring en samenwerking met veel van de partners op de drinkwaterketen kunnen we bijdragen aan verdere uniformering en kwaliteitsverbetering op het gebied van risicomanagement en preparatie.